Wijkraad Veghel Zuid

Welkom

Welkom op de website van Wijkraad Veghel Zuid!

Deze website is de plek waar u actuele informatie en achtergronden kunt vinden van de wijken Veghel Zuid, De Scheifelaar en Veghels Buiten in Veghel. Deze wijken tezamen noemen wij Zuidelijk Veghel.

De doelstelling van de Wijkraad Veghel Zuid is om het woon- en leefklimaat in onze wijken te optimaliseren.