Bezoek van AAtrium bewoners aan Dierenpark Veghel-Zuid

Vanmorgen hebben bewoners van verzorgingshuis het AAtrium een bezoek gebracht aan Dierenpark Veghel-Zuid. Enkele rolstoelers met begeleiding van leerlingen van het Fioretti College hebben de dieren gezien, soms geaaid of wat gras gegeven. Ook tijd voor koffie of thee met een koekje. Dit is allemaal onderdeel van hun wekelijkse wandeling. Natuurlijk ook een mooie verbinding van dierenpark met verzorgingshuis in onze wijk. Dit gaan we vaker doen!

Lees meer »

Uitnodiging wijkschouw Veghel Zuid dinsdag 10 mei 2022

Loopt u mee? Aanstaande dinsdag 10 mei 2022 vanaf 10:00 uur vindt er weer een wijkschouw plaats. Deze keer in Veghel Zuid, wijkdeel 2, zie het kaartje. Naast leden van de werkgroep Leefbaarheid, medewerkers van de gemeente en Area kunnen hierbij ook wijkbewoners aansluiten.

Lees meer »

Uitnodiging wijkschouw Veghel Zuid dinsdag 15 maart 2022

Loopt u mee? Op dinsdag 15 maart 2022 vanaf 10:00 uur vindt er weer een wijkschouw plaats. Deze keer in Veghel Zuid, wijkdeel 4. Naast leden van de werkgroep Leefbaarheid, medewerkers van de gemeente en Area kunnen hierbij ook wijkbewoners aansluiten. De ronde die gelopen wordt, begint bij de apotheek aan de Van Speijkstraat en volgt de route van het kaartje.

Lees meer »

Nieuw plantsoen Trompstraat

Hieronder ziet u het definitieve ontwerp voor de inrichting van het plantsoen rondom de parkeerplaats bij Jan Linders in Winkelcentrum De Boekt. De gemeente Meierijstad verwacht dat de aannemer binnen twee weken start met de aanleg. Met deze nieuwe inrichting krijgt dit gebied een nettere en mooiere uitstraling.

Lees meer »

Nieuwe ezelin in Dierenpark Veghel Zuid!

Maandagmorgen 21 februari, klokslag 10.00 uur, stond de aanhanger bij ons op het Dierenpark Veghel-Zuid. In de aanhanger stond de 1-jarige ezelin 'Donna', om als nieuwe gast verwelkomd te worden door de aanwezige vrijwilligers. Donna ging na het verlaten van de aanhanger in de wei waar Mayke, een al wat oudere ezelin, met lange nek stond te kijken. Ze konden vrijwel meteen goed met elkaar overweg en liepen vrolijk samen wat rond.

Lees meer »

Wijkwandeling door Veghel Zuid

Zaterdagmiddag 19 februari startte een delegatie van de kandidaten van een lokale politieke partij met een wijkwandeling met als achterliggende doel om de wijk Veghel-Zuid en zijn bewoners beter te leren kennen. 

Lees meer »

Aanpak op zwerfafval bij Winkelcentrum De Boekt

Vandaag hebben twee medewerkers van de buitendienst van de gemeente een bezoek gebracht aan de afvalcontainers bij winkelcentrum de Boekt. Ter plekke hebben ze één persoon aangesproken die afval wilde bijplaatsen bij de containers. De medewerkers hebben deze persoon aangesproken op het ongewenste gedrag en verzocht om de afval bij de milieustraat in te leveren.

Lees meer »

Aandacht voor afval bij winkelcentrum De Boekt

Vanaf aanstaande vrijdag 14 januari 2022 gaat het actieteam interviews houden met voorbijgangers bij winkelcentrum de Boekt in Veghel Zuid. Het actieteam wil met interviews aandacht vragen voor de wijze waarop wijkbewoners en omwonenden omgaan met afval op deze locatie. Bij de afvalcontainers bij winkelcentrum de Boekt wordt namelijk veel afval gedumpt. Ook afval dat gratis bij de milieustraat ingeleverd kan worden.

Lees meer »

Werkgroep leefbaarheid maakt rondje door Veghel Zuid

Afgelopen dinsdag 16 november 2021 heeft de leefbaarheidsgroep van Wijkraad Veghel Zuid een ronde gelopen door de wijk (het deel achter Jan Linders). Hierbij is samen met woningbouwcorporatie Area en de gemeente gekeken naar de aandachtspunten in de openbare ruimte.

Lees meer »

Leerlingen van basisschool de Vijfmaster helpen mee op het dierenparkje

Vanochtend hebben de leerlingen van groep 3 van basisschool de Vijfmaster een bezoek gebracht aan het dierenparkje in de wijk Veghel Zuid. In het park hebben ze flink de handen uit de mouwen gestoken en vrijwilligers van het park geholpen met het verzorgen van de dieren. In kleine groepjes gingen ze aan de slag met het voeren van dieren, poep vegen, hooi strooien, water verversen. De vrijwilligers van het dierenparkje waren erg blij met de enthousiaste hulptroepen.

Lees meer »

Herontwikkeling voormalige sportschool

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met het bepaalde in artikel 22.1 van de regels van het bestemmingsplan Veghel Zuid maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 3.6, eerste lid, sub a van de Wro het vigerende bestemmingsplan Veghel Zuid te wijzigen voor maximaal 15 woningen aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 36.

Lees meer »

Pluktuin bij het Aatrium

De stichting vrienden van AAtrium heeft het initiatief genomen om een pluktuin te gaan realiseren aan de achterzijde van AAtrium.We hebben gemeente Meierijstad benaderd, en hebben gelden gekregen uit het leefbaarheidsbudget.Er is intussen een tekening gemaakt door Lips groen hoveniers, zodat we weten hoe de tuin eruit zal komen zien.In de tuin komen fruitbomen en struiken en ook veel bloemen.De tuin is voor de bewoners van AAtrium maar ook voor de omwonenden. Iemand die ervan geniet om een bloemetje te plukken is zeker welkom.Ook mensen die het leuk vinden om te helpen bij het onderhouden van de tuin zijn zeer welkom.

Lees meer »

De wijk Veghel Zuid maakt onderdeel uit van Zuidelijk Veghel. Lees daarom naast onderstaande artikelen ook de artikelen op de pagina van Zuidelijk Veghel.